wersja testowa serwisu

Absolutorium dla Wójta Gminy Ozorków

106378984_3929152587157405_8633493820604390889_o
fot. Urząd Gminy Ozorków

Jednogłośne uzyskanie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium po raz kolejny stało się udziałem Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego. Podczas obrad XXVIII sesji Rady Gminy Ozorków, która odbyła się w ostatni czwartek, tj. 25 czerwca br. radni nie mieli wątpliwości jak zagłosować.

Czerwcowa sesja rozpoczęła się od debaty nad Raportem o stanie Gminy Ozorków, po zakończeniu której wójt otrzymał wotum zaufania, następnie po przedstawionej pozytywnej opinii RIO z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2019 r., pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i przyjętym sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy i sprawozdaniu finansowym, Rada Gminy Ozorków jednogłośnie przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium.

Kilka słów o budżecie

Wykonanie ubiegłorocznych dochodów gminy zostało zrealizowane na poziomie 100,36%, a wydatków na poziomie 94,55%. Wśród zrealizowanych w 2019 roku zadań znalazły się inwestycje drogowe. W ich ramach wykonano nowe nawierzchnie na łącznej długości 3 233 mb. Przebudowano drogę gminną nr 120122E w Sokolnikach oraz drogę dojazdową w Modlnej, zrealizowano remont drogi gminnej nr 120110E Dybówka – Małachowice Kolonia, wybudowano chodnik w pasie drogi powiatowej nr 2513E w Maszkowicach, przebudowano także drogi gminne w miejscowościach: Konary, Skromnica – Borszyn, a także wykonano modernizację przepustu drogowego w Solcy Wielkiej.

W 2019 roku powstało 41 nowych punktów oświetlenia ulicznego, m.in. w Aleksandrii, Ostrowie, Sokolnikach-Lesie (ul. Narutowicza i ul. Literacka), Cedrowicach, Katarzynowie (ul. Jałowcowa), Sokolnikach (ul. Wrzosowa), Sierpowie.

W obszarze infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej rozbudowano sieci wodociągowe: Konary-Sierpów o długości 295 mb oraz w Helenowie, ul. Górna o długości 298 mb, zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Modlnej, zamontowano zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej, a także wybudowano 19 przydomowych biologicznych indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Do pozostałych zadań inwestycyjnych zaliczyć należy m.in.: termomodernizację Szkoły Podstawowej w Modlnej (ostatni III etap), budowę siłowni plenerowych w Małachowicach-Kolonii, Sokolnikach-Lesie, placu zabaw we Wróblewie, modernizację budynków komunalnych w Skromnicy i Sokolnikach-Parceli, zmodernizowano pomieszczenia sanitarne w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej oraz pomieszczenia kuchenne w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu.

Z uwagi na pandemię COVID-19 czerwcowa sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. Po głosowaniu nad uchwałą o udzielenie absolutorium Przewodniczący Rady Gminy Ozorków Waldemar Szcześniak złożył na ręce Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego kwiaty jako podziękowanie dla wójta i pracowników za realizację zaplanowanych zadań.

źródło: UG Ozorków