Absolutorium i wotum zaufania dla wójta gminy Tomaszów Mazowiecki

336
fot.Gmina Tomaszów Mazowiecki

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki podczas uroczystej sesji, która odbyła się 30 czerwca 2022r. udzieliła jednogłośnie Wójtowi Franciszkowi Szmiglowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy za rok 2021, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium. Jest ono wyrazem akceptacji Rady Gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku. Wójt podziękował za zaufanie i wsparcie, jak również wyraził wdzięczność za pomoc we współpracy radnym, pracownikom urzędu gminy oraz dyrektorom i kierownikom podległych jednostek.

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki