wersja testowa serwisu

Budowano tożsamość lokalną mieszkańców wsi Wiaderno

kiszenie_kapusty_6
fot. UG Tomaszów Mazowiecki

„Zachować tradycje wsi. Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji" to projekt lokalny, współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach projektu zakupiono doposażenie kuchni do Domu Kultury w Wiadernie: stoły kuchenne, kloc masarski, wózki kelnerskie , regały magazynowe oraz szatkownicę do warzyw. Wartość przyznanej dotacji to 10.000,00 zł, zaś wartość całego projektu wyniosła 14 210,31 zł.

W ramach projektu zorganizowane zostały również cztery spotkania. Pierwsze z nich odbyło się 10 sierpnia 2021r. pn.: „Pielgrzymka jako zjawisko religijne, społeczne i kulturowe we wsi Wiaderno". Mieszkańcy przygotowali posiłki dla tomaszowskiej pielgrzymki. Spotkanie było pretekstem do przekazania młodemu pokoleniu tradycji pielgrzymowania. Kontakt z pielgrzymami i duchownymi był również sposobem na wspólną rozmowę o tradycjach.

Drugie spotkanie odbyło się 11 września 2021r. pn.: „Kultywowanie tradycji wykopek i warsztaty kulinarne". Wszyscy uczestnicy mogli wspólnie wziąć udział w tradycyjnych wykopkach, które przedstawiły członkinie KGW Wiaderno. Podczas spotkania Panie zaprezentowały również tradycyjne przepisy, zwyczaje ludowe oraz dorobek kultury ludowej regionu.

Trzecie spotkanie to: „Tradycja kiszenia kapusty", które odbyło się 16 października 2021r. W trakcie spotkania dzieci pod czujnym okiem dorosłych, poznawały tradycyjny sposób kiszenia kapusty. Dzieci dostały wiele wskazówek od starszych, mogły również usłyszeć opowieści oraz pieśni tradycyjne regionu.

11 listopada 2021r. w Gminnym Domu Kultury w Wiadernie odbyły się obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas obchodów można było zobaczyć oraz wysłuchać programu słowno-muzycznego uczniów Zespołu Szkół w Wiadernie, przygotowanego przez Annę Sobierską, Julitę Małek oraz Krzysztofa Cyniaka, oraz wysłuchać koncertu zespołu El Fuego działającego pod egidą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie pod kierunkiem Katarzyny i Piotra Goljatów. Wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn Polski. Na zakończenie odbył się poczęstunek, przygotowany przez panie z KGW oraz Gminny Dom Kultury.

W organizację spotkań włączyły się wszystkie grupy i społeczności lokalne działające w sołectwie: mieszkańcy, sołtys, członkowie OSP, członkinie KGW oraz Gminny Dom Kultury w Wiadernie. Głównym celem projektu było pogłębienie znajomości kultury, zwyczajów, tradycji oraz integracja mieszkańców wsi Wiaderno.

źródło: UG Tomaszów Mazowiecki

Zobacz zdjęcia: