wersja testowa serwisu

Gmina Będków wzbogaciła się o dwa wozy strażackie

fotob-22704
fot. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

W sobotę 10 października 2020 r. odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodów ratowniczo – gaśniczych: IVECO EUROCARGO FF 150EW oraz Renault Master z 2020 r. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Rady Gminy w Będkowie - Jarosław Błoch. Dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowie" druhowie otrzymali od następujących podmiotów:

• Od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 230 000 zł
• Od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 150 000 zł
• Od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 180 000 zł
• Od Gminy Będków - 209 980 zł plus 6000zł na doposażenie wozu.

Decyzją władz gminy jednostka OSP Rudnik otrzymała do służbowego wykorzystania samochód pożarniczy Renault Master z 2002r. Wóz używany dotychczas przez jednostkę OSP Będków zastąpi mocno wyeksploatowany samochód dostawczy FSO ŻUK z 1988r.

Skromna uroczystość z zachowaniem wytycznych SANEPID-u, odbyła się z udziałem: Starosty Tomaszowskiego - Mariusza Węgrzynowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druha Tadeusza Cisowskiego, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. - st. bryg. Krzysztofa Iskierki, Radnego Rady Powiatu - Jana Balcerka, Wójta Gminy Będków - Dariusza Misztala i sponsorów. 

Do uroczystej zbiórki stanęły jedynie reprezentacje z OSP w Będkowie i OSP w Rudniku, które przejmowały pojazdy. Pozostałe jednostki OSP z terenu Gminy Będków, tj. Zacharza, Sługocic, Rzeczkowa, Prażek, Kalinowa i Drzazgowej Woli reprezentowali ich Prezesi. Odczytano akty przekazania pojazdów, kierowcom wręczono kluczyki i dowody rejestracyjne, a ksiądz proboszcz Krzysztof Nowak poświęcił wozy bojowe.

Decyzją Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP uhonorowano Wójta Gminy Będków Pana Dariusza Misztala, który z rąk Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druha Tadeusza Cisowskiego otrzymał srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa". Ceremonię pożarniczą zakończyły wystąpienia gratulacyjne zaproszonych gości.

źródło: Starostwo Powiatowe w Tomasowie Mazowieckim