Gmina Tomaszów Mazowiecki: Sołectwa coraz chętniej i skuteczniej pozyskują środki zewnętrzne

Solectwo-naplus-17
fot. FORMAT3A / Gmina Tomaszów Mazowiecki

W dniu 2 kwietnia, radna sejmiku województwa łódzkiego – Ewa Wendrowska uroczyście wręczała granty sołeckie sołectwom z terenu powiatu tomaszowskiego. Granty przyznawane są na podstawie złożonego wniosku jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus".

17 sołectw z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł, 1 sołectwo na kwotę 14 500,00 zł i 1 sołectwo na kwotę 3 200,00 zł łączna kwota pozyskanych środków to 272 700,00 zł.

Nasze „Sołectwa na Plus" to:

- sołectwo Cekanów - Remont altany wiejskiej w Cekanowie;

- sołectwo Chorzęcin - Interaktywna Świetlica- uczy, bawi, integruje;

- sołectwo Ciebłowice Duże - Kulinarna fiesta w Ciebłowicach Dużych;

- sołectwo Godaszewice - Wspólnie dbamy o najmłodsze pokolenie;

- sołectwo Jadwigów - Integracja wielopokoleniowa;

- sołectwo Komorów - Energooszczędnie w Sołectwie Komorów;

- sołectwo Kwiatkówka - Warsztaty kulinarne" Smaczne i zdrowe";

- sołectwo Łazisko - Siądźmy razem;

- sołectwo Sługocice - Bezpiecznie na placu zabaw w Sługocicach;


- sołectwo Smardzewice - Kultywowanie tradycji- stroje ludowe dla zespołu folklorystycznego Smardzewianie z okazji 60-lecia działalności artystycznej;

- sołectwo Swolszewice Małe - "Piknik sąsiedzki". Integracja społeczna w Swolszewicach Małych;

- sołectwo Świńsko-Łagiewniki - Dożynki wiejskie w Świńsku;

- sołectwo Tresta - Doposażenie świetlicy w Twardej;

- sołectwo Twarda - Nagłośnienie dla integracji sołectwa Twarda;

- sołectwo Wąwał - Zakup namiotów i zestawów piknikowych;

- sołectwo Wiaderno - Razem jest nam dobrze. Międzypokoleniowa przestrzeń, która nas łączy;

- sołectwo Zaborów Drugi - Lepsze jutro w sołectwie Zaborów Drugi;

- sołectwo Zaborów Pierwszy - Usiądźmy przy stole;

- sołectwo Zawada - Zakup namiotów oraz stołów i ławek na potrzeby sołectwa Zawada.

Wszystkim sołtysom i sołectwom gratulujemy.

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki