wersja testowa serwisu

Gratulacje dla rolników wyróżnionych odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”

1kgw31
fot Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

We wtorek, 28 grudnia 2021 roku, w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, Zarząd Powiatu złożył gratulacje wyróżnionym odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa" rolnikom, członkom Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tomaszowskiego. Rolnicy zostali wyróżnieni przez ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka.

Wyróżnione osoby to:

Marianna Gajek – KGW Dębniak z gminy Ujazd

Grażyna Pawlak – KGW Skrzynki z gminy Ujazd

Agnieszka Wojtysiak – KGW Nowy Jasień z gminy Lubochnia

Robert Wujek – KGW Sangrodz z gminy Ujazd.

Gratulacje odznaczonym złożyli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Łojszczyk, Michał Czechowicz i Marek Kubiak – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

„Szanowni Państwo, 19 grudnia 2021 roku w Opocznie odbyło się Regionalne Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, Kół, które są w ramach swojej działalności związane z wieloma powiatami. To nie tylko powiat opoczyński, nie tylko powiat tomaszowski, ale jeszcze kilka innych, ościennych powiatów i w ramach tego spotkania, spotkania przedświątecznego, Koła Gospodyń Wiejskich mogły zaprezentować to wszystko, co jest ich udziałem, czym się zajmują na co dzień w swojej pracy, czym się mogą pochwalić, ale to, co jest istotne są one częścią naszej narodowej kultury, częścią lokalnej społeczności, jakże ważną istotną, która wpisuje się już od lat, od dziesiątek lat, w takiej czy w innej formie, czy nawet od wieków w to wszystko, co związane jest z kulturą polską, z tożsamością narodową, tożsamością regionalną i dzisiaj możemy powiedzieć, że następuje wspaniały rozkwit Kół Gospodyń Wiejskich. To, co zaprezentowano na stołach, to, co zaprezentowano również w tej przestrzeni takiej medialnej, jest czymś wyjątkowym. Ja im bardzo serdecznie gratuluję tego dorobku i tego rozwoju, a chciałbym jeszcze podkreślić, że Koła Gospodyń Wiejskich do tej pory były kojarzone przede wszystkim z kobietami. Dzisiaj widzimy również zainteresowanie tego rodzaju działalnością wśród mężczyzn, którzy stopniowo pojedynczo, a w niektórych przypadkach znakomitej większości dołączają do tego rodzaju działalności, czyli całe środowisko wiejskie, całe środowisko gminne, ale również chociażby w przypadku Tomaszowa, gdzie powstało pierwsze Koło Gospodyń Miejskich, widzimy, jest tym zainteresowane, żeby wspierać to wszystko, co wiąże się z naszą tradycją, to wszystko, co wiąże się z naszą tożsamością i to wszystko, co wiąże się ze społecznością lokalną. To jest bardzo piękne. To nie tylko potrawy, to jest konkretna działalność, to są też stroje, To są występy różnego rodzaju zespołów artystycznych. Wszyscy skupiają się wokół tych Kół Gospodyń Wiejskich i budują to wszystko, co nazywane jest kulturą. 

W przypadku powiatu tomaszowskiego byli reprezentanci z trzech gmin. To gmina Ujazd, gmina Będków i gmina Żelechlinek. Te Koła Gospodyń Wiejskich reprezentowały nasz powiat tomaszowski. Serdecznie gratuluję tego, co przedstawili tam właśnie w Opocznie po to, żeby pokazać, jakie wartości są związane również z tą kulturą na terenie naszego Powiatu Tomaszowskiego. Bardzo dobre spotkanie w takim duchu już świątecznym, które ubogaca to wszystko, co dzisiaj jest wynikiem działań tych Kół Gospodyń Wiejskich, ale przede wszystkim takie spotkanie wiąże się z integracją tych środowisk. Ten wymiar związany już z działalnością w samym sołectwie, w danej gminie, on wychodzi coraz dalej Już nie mówimy tylko o powiecie, ale mówimy właśnie o takim spotkaniu regionalnym, gdzie co najmniej kilka, czasami kilkanaście powiatów, daje swoich reprezentantów po to, żeby się integrować po to, żeby wymieniać się różnego rodzaju spostrzeżeniami, żeby wspólnie wypracowywać nowe formuły, które tego rodzaju działalność będą rozwijały. Bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, którzy zdecydowali się właśnie, że tu, w tym momencie, w tym czasie zorganizują takie spotkanie." – pogratulował Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

„Drodzy Państwo, takie wyróżnienia dla przedstawicieli Powiatu Tomaszowskiego, W tym przypadku dwóch gmin, gminy Ujazd, z gminy Lubochnia. To jest wielki zaszczyt dla nas, dla wszystkich członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, że mamy tak wybitne postaci, że mamy takie osoby, które zasługują właśnie na takie wyróżnienie Chcieliśmy tutaj Państwu bardzo serdecznie pogratulować. Cieszymy się, że jesteście tymi osobami, które są naszymi ambasadorami, mówię tutaj o powiecie tomaszowskim, które nas tak reprezentują w ciągu całej swojej pracy dotychczasowej, pracy na rzecz rolnictwa, ale też pracy na rzecz społeczności lokalnej, bo to trzeba podkreślić, że jesteście osobami wyjątkowo aktywnymi, które zostały dostrzeżone jako te, z których inni powinni też czerpać wzór. Tak że bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu gratulujemy. Cieszymy się, że takie osoby są wśród nas i mamy nadzieję, że w przyszłości będziecie Państwo też odbierali równie zaszczytne laury, które będą pokazywały, że ten rozwój tutaj w przypadku naszego Powiatu, rolnictwa, poszczególnych rolników, tych osób, które są związane z rolnictwem, idzie w dobrym, bardzo dobrym kierunku. Tak że bardzo serdecznie tutaj jak tutaj Państwo, trzeba po prostu podkreślać trzeba starać się pokazywać, żeby to też było zachętą dla innych rolników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie naszego powiatu, właśnie do takiej konkretnej postawy, która w tym przypadku została dostrzeżona przez wicepremiera polskiego rządu, ministra rolnictwa pana Henryka Kowalczyka. Mówię, dla nas jest to zaszczyt, że możemy tutaj dzisiaj Państwu pogratulować, że pochodzicie właśnie czy prowadzicie swoją działalność na terenie naszego powiatu."

Odznakę "Zasłużony dla rolnictwa" reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla rolnictwa". Odznakę nadaje minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywy własnej lub na wniosek złożony przez ministra lub kierownika Urzędu Centralnego Wojewody. Organ jednostki samorządu terytorialnego, kierownika jednostki organizacyjnej nadzorującej lub podlegającej ministrowi, organy izby rolniczej oraz organ statutowy krajowej, społecznej, społeczno-zawodowej organizacji rolników. Taką odznakę przyznaje się jednorazowo.

„Szanowni Państwo, przed chwileczką skończyło się spotkanie z wyróżnionymi odznaką "Zasłużony dla rolnictwa" przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego. Wyróżnieni Państwo reprezentują bardzo silną grupę mieszkańców naszych mniejszych miejscowości. W sumie zostały wyróżnione Koła Gospodyń, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z dwóch gmin Powiatu Tomaszowskiego, z gminy Lubochnia oraz z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ujazd, ale to mam nadzieję nie koniec, ponieważ taką odznaką "Zasłużony dla rolnictwa" nadawaną przez ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mogą być wyróżnieni również przedstawiciele pozostałych Kół Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie powiatu tomaszowskiego. Należy tutaj wspomnieć o tym, że ogromnym. wsparciem w tej chwili dla gospodyń wiejskich, po zarejestrowaniu się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest wsparcie finansowe. W tej chwili Koła Gospodyń Wiejskich od nowego roku otrzymają wsparcie w wysokości 5 tysięcy, dla Kół Gospodyń liczących 30 osób, powyżej 30 osób, jest to wsparcie w wysokości maksymalnie 7 tysięcy złotych.

Z tego miejsca chciałam serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym osobom, ale również wspomnieć o ogromnej pracy, jaką Koła Gospodyń Wiejskich wykonują dla swoich społeczności. Są obecne na wszystkich dużych imprezach, organizowanych w tej gałęzi naszej gospodarki, jaką jest rolnictwo. Na wszystkich plenerach, piknikach, dużych spotkaniach bożonarodzeniowych, jarmarkach, organizowanych zarówno przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego na terenie województwa, ale też poszczególnych powiatów. Państwo wspominali tutaj o świetnej współpracy zarówno z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak też naszym Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego. 

Podkreślali również świetną współpracę zarówno ze Starostwem, jak też z Urzędami poszczególnych gmin. Mogę tylko życzyć w tym nowym roku, aby spełniały się ich wszystkie marzenia, realizowane były ich potrzeby i aby to wsparcie finansowe, które wykorzystują w pełni z większą jeszcze siłą do nich docierało, ale przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, wszelkich potrzebnych łask dla wszystkich gospodyń i gospodarzy, skupionych w Kołach Gospodyń Wiejskich." – pogratulowała wyróżnionym Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim