Jubileusz 10-lecia Przedszkola „Wyspa Szkrabów”

wyspaszkrabow2a
fot. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

W niedzielę, 8 czerwca 2024 roku, na tomaszowskiej przystani nad Pilicą odbył się festyn rodzinny z okazji 10-lecia Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Wyspa Szkrabów" im. św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim.

Zaproszonych gości, wśród których był Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, i uczestników powitała Monika Głowa – właściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Szkrabów", ksiądz Grzegorz Chirk – współzałożyciel przedszkola i Marta Nowak-Jędrzejewska – wicedyrektor Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Wyspa Szkrabów".

„Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami wspaniałego, wyjątkowego festynu, festynu rodzinnego, który skupił kilkuset mieszkańców naszego powiatu przede wszystkim mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Przybyły na ten festyn całe rodziny, ale to co jest ważne, są obecne dzieci, dzieci te wszystkie, które chodziły w ostatnim dziesięcioleciu do Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „Wyspa szkrabów". Wspaniała inicjatywa, która daje możliwość pełnego rozwoju dla tych wszystkich, którzy posyłają swoje dzieci właśnie do tego przedszkola. Formuła związana z katolickością pokazuje pewien system wartości jaki jest przewodni w ramach nauczania, kształtowania umiejętności właśnie w tym przedszkolu. Festyn zgromadził przedstawicieli różnych środowisk, którzy w ten sposób chcą popierać ideę rodziny, chcą popierać to wszystko, co wiąże się z formacją tych najmłodszych, kilkuletnich dzieci, tych, którzy wchodzą w życie starsze, kiedyś wejdą w dorosłość. Mieliśmy tutaj absolwentów, tak można powiedzieć, tego przedszkola kilkunastoletnich młodzieńców i również kilkunastoletnie dziewczyny, które bardzo mile wspominają ten etap swojego życia.

Drodzy Państwo, na pewno 10 lat to już jest taka okazja, żeby można było podsumować działalność tego przedszkola, żeby można było powiedzieć o efektach pracy tych wszystkich, którzy zaangażowali się w to dzieło, właścicieli - państwa Głowy, również tych, którzy są kadrą pedagogiczną i jest tutaj zaangażowany bardzo mocno i znacząco ksiądz Grzegorz Chirk.

Widzimy, że przynosi to piękny, wspaniały efekt i pokazuje ta formuła, że można się bawić rodzinnie, można świętować, można być radosnym, ale przynosi to także satysfakcję wszystkim tym, którzy wokół współdziałają w ramach tego przedszkola. Widzimy radość dzieci, widzimy to wszystko, co chyba można powiedzieć, nazywa się szczęściem. Mówię o tym, żeby pokazać tą formułę jako jeden przykład, że wspólne działanie przynosi oczekiwane efekty, efekty związane z prawidłowym formowaniem postaw u najmłodszych, a później w kolejnych etapach szkolnych tych, którzy wejdą w życie dorosłe i będą o nich stanowić i decydować o tym wszystkim co nas otacza i trzeba pamiętać że taki zespół ludzi trzeba zbudować, czasami potrzeba oczywiście czasu, ale te trudy nigdy nie są nadaremne i dlatego dzisiaj ta piękna inicjatywa, która jest kierowana do wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego, ona jest ze wszech miar udana i myślę, że to jest promocja rodziny - rodzice, dzieci pięknie razem spędzający czas, ale w określonej wspólnocie, czyli nie tylko w ramach swojej rodziny, ale również z innymi rodzinami. Życzę oczywiście na kolejne lata działalności „Wyspy Szkrabów", żeby te zamierzenia, cele, które sobie przedstawiono i które są realizowane, były na jak najwyższym poziomie i żebyśmy mogli wspólnie w kolejnych latach również spotykać się podczas takich miłych okoliczności, podczas kolejnych rocznic na takich właśnie festynach rodzinnych." – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Czcigodni Księża, szanowni Państwo właściciele, drogie grono pedagogiczne, wszyscy pracownicy tego wyjątkowego przedszkola, wyjątkowego, bo sam charakter związany z wymiarem katolickości pokazuje, w którym kierunku idzie kształtowanie pewnych postaw, pewnych umiejętności, ale również to, co dzisiaj jest bardzo ważne, jest postawami moralnymi. To, o czym wspomniał tutaj ksiądz proboszcz, że dziecko, które domagało się modlitwy, już w takim wieku potrafi rozeznać, że jest to niezwykle potrzebne do normalnego funkcjonowania i tak naprawdę proszenia Pana Boga o te wszystkie postawy, które są niezbędne do tego, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, żebyśmy byli ambasadorami miłości na co dzień względem innych i żeby te postawy, które są wypracowane właśnie w tym przedszkolu, były zachętą też dla innych do tego, żeby posyłać swoje dzieci, wnuki, ale żeby patrzeć, uczyć się i brać te wzory do naśladowania. Wyjątkowa rocznica, 10 lat, pokazuje, że to dzieło, które oczywiście rodziło się w trudnościach, w bólach dzisiaj jest pełne sukcesów. Jest tym ważnym elementem na mapie zarówno miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak również powiatu tomaszowskiego, tym elementem, który pokazuje, że można w tym systemie wartości zgromadzić tak szerokie audytorium, jak tutaj dzisiaj Państwo widzimy razem, że to wszystko nas cieszy, że to wszystko buduje lokalne więzi, ta atmosfera związana z uczeniem się, z przebywaniem w przedszkolu, jest wyjątkowa, wspaniała i jesteście Państwo wzorem do naśladowania. Ja bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak pięknie się rozwija i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy słuchać samych dobrych, pozytywnych relacji o tym wszystkim co się w ramach działalności tego przedszkola dzieje. Wspaniały, wyjątkowy patron, św. Filip Neri, który czuwa nad tą inicjatywą, czuwa ksiądz Grzegorz na co dzień, powiem, to jest proboszcz w parafii, w której mieszkam, tak jak określam, bo dużo dobrego dzieje się również w innych wymiarach chociażby msza św. Ostatniej Szansy, która też jest takim elementem unikatowym na mapie naszego powiatu.

Ale drodzy Państwo, drodzy właściciele, to Wasza determinacja, Wasza chęć dzielenia się miłością względem tych najmniejszych jest podstawą do tego, że te działania udają się, że one są pozytywne. Oczywiście dobór odpowiedniej kadry, to też jest kwestia bardzo istotna i udało się wypracować taką formułę, gdzie Państwo macie w swoich zasobach ludzi, którzy chcą działać na rzecz dzieci, chcą działać na rzecz tych wszystkich, którzy chcą tę miłość rozsiewać. Na kolejne lata działalności życzę Państwu błogosławieństwa Bożego. Niech Matka Boża czuwa nad tą inicjatywą i mam nadzieję, że będziemy mogli spotykać się w takich okolicznościach z pełną radością, z uśmiechem i mówić o tym, jak wiele dobrego zadziało się poprzez tą inicjatywę Niepublicznego Katolickiego Przedszkola. Szczęść Boże!" – zwrócił się do uczestników festynu Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Festyn trwał od rana do popołudnia. Zgromadził tłumy uczestników, dla których organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Wyspa szkrabów". Dzieci pokazały jak pięknie potrafią tańczyć. Śpiewały piosenki w kilku językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Następnie gry i zabawy z dziećmi prowadził zaproszony zespół.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim