Jubileusz 120-lecia Szkoły w Wiadernie

Widerno-3
fot. Gmina Tomaszów Mazowiecki

W dniu 13 października 2023 r. w Wiadernie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - odsłonięcie tablicy upamiętniającej 120 - lecie istnienia szkoły połączone z 250 rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość była również okazją do przecięcia wstęgi i oddania nowego boiska do piłki siatkowej plażowej.

Gminę Tomaszów Mazowiecki w uroczystości reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki – Krystyna Pierścińska wraz z radnymi Rady Gminy, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel, Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki – Sławomir Bernacki.

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki