wersja testowa serwisu

Kolejna nowa inwestycja w Zakładzie Karnym w Łowiczu

0_0_2100_1575_resize_ac9a7e33d1b313c92afd6b6cb6dc46bb1cfb814_20200925-102113_1

Warkot silników koparek, spycharek, wywrotek i ciężkiego sprzętu budowlanego. Tak od kilkunastu dni wygląda rzeczywistość za więziennymi murami Zakładu Karnego w Łowiczu. To wynik prowadzonych prac polegających docelowo na budowie bramy gospodarczej wraz ze śluzą oraz niezbędnej infrastruktury techniczno-ochronnej. Niebawem, obok istniejącej bramy wjazdowej do łowickiej jednostki penitencjarnej od strony ul. Wiejskiej, wyrośnie druga. Bardziej obszerna i przede wszystkim nowocześniejsza. Usprawni ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z zakładu. Poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy obsługujących ruch samochodowy w jednostce.

Zanim jednak do tego dojdzie trzeba zabezpieczyć i przygotować teren pod postawienie nowej bramy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie jednostki.

Prace przygotowawcze

Obecnie prace skupiają się na robotach ziemnych, demontażu istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, jej przebudowy oraz budowy nowej, wyrównywaniu i utwardzaniu nawierzchni i budowie wygrodzenia wewnętrznego, które będzie oddzielało teren budowy od ścisłego terenu jednostki, po którym poruszają się osadzeni.

Nowe rozwiązania komunikacyjne

Brama gospodarcza wjazdowa na teren Zakładu Karnego od strony ulicy Wiejskiej będzie umiejscowiona w istniejącym ogrodzeniu zewnętrznym stanowiąc jednocześnie element wygrodzenia zewnętrznego, wraz ze śluzą wjazdową oraz drogą dojazdową do wydzielonego terenu hali produkcyjnej na potrzeby, której ta brama powstaje. Powstaną też drogi dojazdowe wraz placami manewrowymi przeznaczone dla pojazdów na terenie jednostki. To właśnie wyizolowanie ruchu ciężkich pojazdów, które obsługują halę produkcyjną na terenie więzienia wymusiło decyzję o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych. O skali przedsięwzięcia świadczy chociażby powierzchnia ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych, na których pracę się odbywają. Sam teren śluzy wjazdowej to niemal 350 m kw. To zamknięta przestrzeń ograniczona przez wygrodzenia, uniemożliwiająca niekontrolowane przemieszczanie się towarów i osób, składająca się z ogrodzenia z bramą zewnętrzną (tą widoczna od strony ulicy Wiejskiej) i wewnętrznej. Na tym terenie będzie mieścił się też budynek dyżurki bramowego, który będzie obsługiwał dwie bramy - tę obecną, jak i nowo powstającą. Kolejne półtora tysiąca metrów kwadratowych, na których prace się odbywają to drogi dojazdowe wewnętrzne i place manewrowe dla ciężarówek.

Większa, sprawniejsza i nowa

Sama zaś brama będzie miała rozmiary 6,80 m x 4,5 m (światło bramy). Planowany termin oddania inwestycji to grudzień br. Długo wyczekiwana inwestycja podniesie w wymierny sposób komfort pełnienia służby przez więzienników. A wszystko w celu podniesienia bezpieczeństwa jednostki i poprawy warunków pełnienia służby przez naszych funkcjonariuszy.

Inwestycja, za inwestycją

To druga tak widoczna od zewnątrz zmiana wizerunkowa Zakładu Karnego w Łowiczu. W ub. roku oddano kompleks budynków, które są poczekalnią dla osób odwiedzających, jak i osobne wejście dla pracowników i funkcjonariuszy ZK w Łowiczu. Obecnie odbywające się prace to efekt rozpoczętego w 2017 r. programu modernizacji Służby Więziennej, które przekładają się w sposób realny także na łowicką jednostkę penitencjarną.

Tekst i zdjęcia - por. Robert Stępniewski, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

Zobacz zdjęcia: