wersja testowa serwisu

Kto zasiądzie w Młodzieżowej Radzie Miasta V kadencji? Znamy wyniki wyborów

pen-2181101_960_720

W tomaszowskich szkołach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uczniowie wybrali 20 nowych przedstawicieli na 24 miesięczną kadencję. Niebawem młodzi radni spotkają się na pierwszej sesji.

Wyniki wyborów znajdują się w Protokole Miejskiej Komisji Wyborczej z wyborów do MRM Tomaszowa Mazowieckiego zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „Młodzieżowa Rada Miasta" – link.

Warto przypomnieć, że MRM jest konsultacyjnym organem samorządowym utworzonym przez młodzież uczącą się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest m.in.:
- zapewnienie czynnego udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;
- przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego korzystania z zasad demokracji w życiu swoich społeczności;
- integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
- organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
- inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Do zadań Młodzieżowej Rady należy m.in.:
- inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności: nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska;
- wyrażanie stanowiska w zakresie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wyżej wymienionych zagadnień;
- występowanie do Prezydenta lub Rady Miejskiej z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;
- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym;
- współpraca z samorządami szkolnymi;
- współpraca z władzami Miasta, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw dotyczących bezpośrednio młodzieży;
- prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;
- promocja Miasta, organizacji i instytucji młodzieżowych działających na jego terenie.

źródło: UM Tomaszów Mazowiecki