wersja testowa serwisu

Nowe przedszkole w Lubochni. Za nami uroczystość otwarcia

lubochniaprzedszkole3c

W poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, w Lubochni odbyło się uroczyste otwarcie nowego przedszkola.

Roboty budowlane były prowadzone przez Firmę Getmar w ramach projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych . Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pierwotnym Wykonawcą robót budowlanych była firma F.H.U. Projekt-Bud Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, z którą z powodu nieprawidłowego sposobu realizacji robót, Gmina Lubochnia rozwiązała umowę. Dokończenie prac budowlanych zrealizowała firma GETMAR z Tomaszowa Mazowieckiego.


W poniedziałkowej uroczystości udział wzięli znakomici goście, wśród których byli między innymi: Dariusz Klimczak – poseł Na Sejm RP, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Halina Lechowska – dyrektor Przedszkola. Grzegorz Miazek – właściciel Firmy Getmar – wykonawcy budowy.

Uczestnicy uroczystości z Piotrem Majchrowskim – Wójtem Gminy Lubochnia na czele, przecięli symboliczną wstęgę. Następnie ksiądz Maciej Budnik z parafii w Lubochni poświęcił obiekt.

Do przedszkola uczęszczać będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Utworzono 8 grup dzieci. W placówce zatrudnionych jest 12 osób.

Po części oficjalnej wszyscy mieli możliwość obejrzeć przedszkole. Wszystko jest tam nowe i piękne. Nowe meble, zabawki, przybory szkolne. Znajduje się w budynku kuchnia, a na zewnątrz wspaniały plac zabaw. Dzieciom na pewno nie zabraknie powodu do uśmiechu, a jak pisał Janusz Korczak – „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Źródło: Powiat Tomaszowski