Od 27 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

dzieci-dziewczynki-kredki

27 marca rusza rekrutacja na wolne miejsca do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona poprzez stronę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO).

W tym roku będzie ona prowadzona pod linkiem: https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/rejestr.aspxw zakładce „Nabory", w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych". Na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO):  https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/rejestr.aspxw zakładce „Nabory", w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych" już wkrótce znajdzie się informacja o tomaszowskich szkołach podstawowych wraz z ich wykazem a także szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Uwaga! W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentem Zasady Rekrutacji do Szkół Podstawowych Prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki na Rok Szkolny 2023/2024 (w załączniku).

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki:

1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór VULCAN oferty szkół podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.

2. Możliwość elektronicznego wypełnienia w systemie Nabór VULCAN wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 8 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

3. Rejestracja wniosków w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/szkół podstawowych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 8 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 14 kwietnia 2023 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 7 czerwca 2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 18 kwietnia 2023 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 13 czerwca 2023 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 20 czerwca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 5 maja 2023 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 27 czerwca 2023 r.

Pliki do pobrania

źródło: UM Tomaszów Mazowiecki