wersja testowa serwisu

Otwarcie ulicy Radomskiej dla komunikacji miejskiej – zmiany tras dla linii 8 i 9

komunikacja-autobus

Od piątku 8 października br. zostaje przywrócona do ruchu dla autobusów MZK - ulica Radomska. Linie nr 8 i 9 powracają na stałe trasy z obsługą dzielnic Ludwików i Białobrzegi, jak przed wrześniową zmianą. Część wprowadzonych korekt kursów dla linii nr 3, 8, 9, 12 i 37 zostaje przywróconych do stałego rozkładu. Jako obowiązujące powracają stałe rozkłady. Usunięte będą rozkłady na żółtym papierze.

Uwaga! Obowiązują następujące zmiany dla linii nr 8, 12 i 37:
- część kursów linii nr 8 i 9 tymczasowo skróconych do (z) pętli przy ulicy Jana w Ludwikowie powraca z obsługą Białobrzeg,
- w rejonie skrzyżowania ulic Radomska, Gminna, Opoczyńska i Wąwalska dla linii nr 8 i 9 obowiązują tylko przystanki przy Radomskiej, na wysokości dotychczasowego przystanku Radomska – Gminna (łącznie z oczekiwaniem na synchronizację czasu odjazdu) i nowy tymczasowy przystanek Radomska-Wąwalska (naprzeciw ul. Młodzieżowej). Przystanki przy Wąwalskiej obsługiwane będą tylko autobusami linii 36, 37 i 38 (trasy linii nr 36, 37 i 38 nie ulegają zmianie),
- zostaną przywrócone rozkłady na białym papierze. Rozkłady obowiązujące od 9 września na żółtym papierze zostaną usunięte z przystanków w dniu 7 października.

Korekty kursów - w dni powszednie:

- linia Nr 8:
- od ZBIEDiM z godz.: 6:14 na 6:12, z godz.: 14:56 na 15:01,
- od Ludwikowa z godz.: 6:21 na 6:23 z godz.: 15:01 na 14:56, z godz.: 20:05 na 19:50,
- od MZK z godz.: 12:47 na 12:44,

- linia Nr 12:
- godz.: 6:09 na 6:06 od FM Logistic,
- godz.: 13:12 na 13:04 linia 12 od Ludwikowa,

- linia Nr 37:
- godz.: 5:42 na 5:39 od Św. Antoniego,
- godz.: 6:11 na 6:07 od Ciebłowic II,

- w soboty:

- linia Nr 3:
- z Jana z godz. 14:48 na 14:51,

- linia Nr 8:
- ze ZBIEDIM do Białobrzeg z godz. 6:14 na 6:13,
- z godz. 14:10 na 14:14 (ze ZBIEDIM do Brzustówki dalej jako linia 38/37),
- z MZK z godz. 12:24 na 12:15 (do Białobrzeg),
- z Białobrzeg do ZBIEDIM z godz.: 4:56 na 4:52, z godz. 12:56 na 12:53, z godz. 20:56 na 20:50,
- z Białobrzeg do MZK z godz. 14:59 na 14:55,
- z Ludwikowa do Chipity z godz.: 5:21 na 5:03,

- linia Nr 9:
- z Szerokiej – Dubois z godz. 4:54 na 4:45,

- linia Nr 37:
- z PSS Społem z godz. 4:35 na 4:31,
- z Ciebłowic z godz.: 4:56 na 4:52,

- linia Nr 38/8:
- z Wąwału do Brzustówki z godz. 5:05 na 5:01 i dalej jako linia Nr 8 z godz.: 5:11 na 5:08 do ZBIEDIM,

- linia Nr 12:
- z Ludwikowa do FM Logistic z godz. 5:07 na 5:04, z godz.: 13:03 na 13:00,

- w niedziele:

- linia Nr 8:
- ze ZBIEDIM do Białobrzeg z godz. 6:13 na 6:12, z godz. 14:13 na 14:12, z godz.: 22:13 na 22:12,
- z MZK do Jana z godz. 12:47 na 12:44 ,

- linia Nr 12:
- z Ludwikowa do FM Logistic z godz. 13:14 na 13:04.

Źródło: MZK w Tomaszowie Mazowieckim