wersja testowa serwisu

Powstała kolejna część albumu "Dawno temu w Tomaszowie"

7171353d231d524d9597d238f91dfc1e257725994_4591020837641918_679023164512115807_n

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego przygotowało czwartą część albumu zatytułowanego „Dawno temu w Tomaszowie".

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy przedstawia widoki miasta, drugi – przemysł, trzeci – Wojsko Polskie i żołnierzy pochodzących z Tomaszowa, czwarty – tomaszowskie szkoły, piąty – miejscowe harcerstwo, szósty – wyznania i narodowości reprezentowane w mieście, siódmy – początki tomaszowskiej „Solidarności", ósmy – mieszkańców.

Tematyka niektórych rozdziałów jest więc analogiczna do wcześniejszych albumów, oczywiście wszystkie obiekty opublikowane są po raz pierwszy. Należą do zbiorów na co dzień niedostępnych, które można zobaczyć tylko wyjątkowo na wystawach czasowych. Przechowywane są w dziale historyczno-numizmatycznym i muzealnej bibliotece.

Album obejmuje 267 ilustracji. Wyboru fotografii dokonał i całość wstępem opatrzył adiunkt działu historyczno-numizmatycznego dr Daniel Warzocha, zaś szata graficzna jest dziełem starszego renowatora działu sztuki Grażyny Srebrzyńskiej.

Publikację nabyć można w Muzeum w cenie 35 zł.

źródło: UM w Tomaszowie Mazowieckim