Regionalne Forum Energetyczne odbyło się w Tomaszowie Mazowieckim

403611514_696622765915996_1959280585732794132_n
fot. UM Tomaszów Mazowiecki

Na zaproszenie prezydenta Marcina Witko przedstawiciele PGE Dystrybucji, w piątek 12 stycznia gościli w Arenie na Regionalnym Forum Energetycznym. W spotkaniu uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy oraz samorządowcy z powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.

- Nasze spotkanie to okazja do dyskusji pomiędzy samorządowcami i przedsiębiorcami, ponieważ wszystkim nam zależy, by lokalne społeczności rozwijały się jak najlepiej. Jeżeli nie będzie dostarczony w sposób odpowiedni prąd, szczególnie tzw. „przedsiębiorstwa energochłonne" będą miały problem z funkcjonowaniem. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie wiele spraw w tym temacie wyjaśni i okaże się pomocne w ich rozwiązaniu – mówił prezydent Witko.

- Chciałem podziękować panu prezydentowi za tę inicjatywę i możliwość spotkania. Chcemy dzisiaj w dużej mierze rozmawiać o inwestycjach. Tego rodzaju spotkania są niezwykle przydatne, choćby w zakresie procesu przyłączeniowego, infrastruktury, fotowoltaiki, procesów eksploatacyjnych, czy w zakresie usuwania awarii. Współpraca między PGE Dystrybucją, samorządami i przedsiębiorcami działającymi na danym terenie jest niezwykle istotna – powiedział Andrzej Piętka, dyrektor PGE Dystrybucja o/Łódź.

Podczas Forum Energetycznego poruszone zostały kwestie związane z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie Oddziału Łódź w latach 2021-2023 oraz planowanymi w ciągu kilku najbliższych lat. Omówiono także tematykę współpracy PGE Dystrybucja i samo-rządów przy rozbudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia i konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dużo uwagi poświęcono także problematyce związanej z przyłączeniami farm OZE, mikroinstalacji oraz magazynów energii. Ważnym punktem obrad była także kwestia przybliżenia samorządowcom procedur postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych oraz omówienia płaszczyzn współpracy na taką okoliczność. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z problematyką wycinek i podcinek drzewostanu w pasie linii elektroener-getycznych.

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki