Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów – II etap

IMG_20240419_104003
fot. Gmina Tomaszów Mazowiecki

W dniu 16 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa o udzielenie dofinansowania dla Gminy Tomaszów Mazowiecki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116437E w miejscowości Jadwigów – II etap".

Całkowita wartość zadania wynosi 1.835.322,00zł, natomiast kwota dofinansowania 917.661,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Umowa z wykonawca robót drogowych – firmą „BRUKLAND" Marek Siudziński z Białej Rawskiej została zawarta 31 stycznia 2024 r.

W ramach zadania zostaną wykonane prace na odcinku od km 1+020 do km 1+755, obejmujące:

  • prace rozbiórkowe i przygotowawcze,
  • wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,
  • wykonanie jednostronnego pobocza utwardzonego kostką betonową o szer. 1,20 m,
  • wykonanie drugostronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szer. 0,75 m,
  • wykonanie zjazdów do nieruchomości,
  • usunięcie kolizji infrastruktury drogowej z istniejącą siecią elektroenergetyczną i teletechniczną,
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • regulacja studzienek.


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, czyli do końca lipca br.

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki