wersja testowa serwisu

Sale gimnastyczne i boiska za 5 procent wartości. Marszałek Grzegorz Schreiber z wizytą w gminie Łęczyca

IMG_8613
fot. Sebastian Sołtyszewski

Wystarczyło 5 procent wkładu własnego, żeby wybudować salę gimnastyczną albo boisko przy szkole. – Takie rzeczy są możliwe tylko przy dobrej współpracy rządu z samorządem – podkreślał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podsumowując konkurs na dofinansowanie inwestycji edukacyjno-sportowych.

- To był szczególny projekt – mówił na spotkaniu z beneficjentami konkursu marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – Jesienią ubiegłego roku z panem ministrem Waldemarem Budą w jakimś sensie wymyśliliśmy ten projekt. Ustawiliśmy go na zupełnie nowych zasadach. W efekcie wyłoniliśmy 12 projektów, które otrzymały 18 mln zł wsparcia. Ale co ważne i co różniło ten pomysł od innych, to sposób finansowania. A ten był niesłychanie korzystny dla samorządów, bo - dzięki znakomitej współpracy z rządem – zakładał tylko 5 procent wkładu własnego ze strony samorządów.

Marszałek przypomniał, że zwykle konkursy unijne zakładają co najmniej 15-procentowy wkład własny. Nowy system finansowania był możliwy dzięki zaangażowaniu pieniędzy z budżetu państwa, który pokrywał prawie połowę dofinansowania. A konkretnie wkład unijny wynosił 50 procent, a rządowy – 45 procent.

Na co były przekazywane dotacje?

- To też nowość, bo postanowiliśmy, żeby połączyć projekt edukacyjny z projektem sportowym. I to się udało – cieszył się marszałek Grzegorz Schreiber.

W konkursie można było ubiegać się o dofinansowanie budowy, przebudowy, adaptacji czy modernizacji obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej, albo zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Kluczowy był jednak zapis, że obowiązkowym elementem projektu jest inwestycja w infrastrukturę sportową. Dzięki temu przy szkołach powstają nowe boiska, sale gimnastyczne, odnowione będą dotychczasowe.

- Kiedy jesienią zapowiadaliśmy konkurs, było sporo niedowierzania, że można budować infrastrukturę w samorządzie za pięć procent wartości – mówił podczas spotkania Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Ten projekt udał się tylko dzięki temu, że mieliśmy doskonałą współpracę pomiędzy samorządem województwa a rządem.

Jedną ze wspartych inwestycji jest budowa sali sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w Wilczkowicach Górnych w gminie Łęczyca. Przy okazji kupione zostaną tam pomoce dydaktyczne do nauczania eksperymentalnego z zakresu przyrody, informatyki, fizyki i chemii. Wartość całego projektu to ponad 5 mln zł. Wydatki, które mogły być objęte dofinansowaniem (tzw. wydatki kwalifikowalne) to 2 mln 835 tys. zł. Wsparcie udzielone przez Zarząd Województwa Łódzkiego wyniosło 2 mln 684 tys. zł.

Właśnie przy tej szkole zorganizowane zostało spotkanie marszałka Grzegorza Schreiberera z beneficjentami dotacji. Wszyscy przedstawiciele samorządów otrzymali symboliczne czeki z kwotą dofinansowania.

- W ten sposób realizujemy marzenia. A to jest marzenie tego społeczeństwa od 30 lat – mówił ze wzruszeniem wójt gminy Łęczyca Jacek Rogoziński.

Do dofinansowania wyłonionych zostało 12 projektów, a łączna kwota dofinansowania wyniosła 18 mln 227 tys. zł. Marszałek Grzegorz Schreiber wyraził nadzieję, że kontynuując dobrą współpracę rządu z samorządem będzie można liczyć na wsparcie projektów, które znalazły się na liście rezerwowej do dofinansowania. A tych jest 15.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi (bg, jg)

Zobacz zdjęcia: