Sołectwo na plus: Zakup wiat stadionowych na nowe boisko w Wąwale

wiata-2
fot. Gmina Tomaszów Mazowiecki

W ramach projektu „Sołectwo na plus" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa łódzkiego zakupiono 2 wiaty stadionowe w celu wyposażenia nowo wybudowanego boiska piłkarskiego, przeznaczonego dla mieszkańców Sołectwa Wąwał.

Klub Sportowy Diablo Wąwał , Koło Gospodyń Wiejskich Wąwał oraz OSP Wąwał wykonali prace porządkowe wokół boiska, jak również przygotowali teren pod postawienie wiat. Będą one służyły do odpoczynku oraz schronienia przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Nowo wybudowane boisko trawiaste znajduje się w rekreacyjno-społecznym centrum miejscowości Wąwał. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji, przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego samego boiska, jak również dla całej miejscowości. Realizacja projektu będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych.

Przyczyni się również do rozwoju miejscowej drużyny piłkarskiej KS Diablo Wąwał. Klub od 2020 roku zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki.

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki