wersja testowa serwisu

Szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe dziękują Zarządowi Powiatu za całoroczną współpracę

Szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe dziękują Zarządowi Powiatu za całoroczną współpracę

Powiat Tomaszowski jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych w naszym mieście.

Miłym gestem każdego roku, można powiedzieć, że już tradycją się stało, że przedstawiciele szkół i placówek oświatowych dziękują Zarządowi Powiatu za całoroczną współpracę.

W czwartek, 17 grudnia 2020 roku, do siedziby Starostwa przyjechali przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i przekazali upominki z podziękowaniem za opiekę i wspieranie na każdym kroku ich placówki.


W skład delegacji weszli: Dariusz Kwiatkowski – dyrektor ZSP nr 1, Jolanta Nikodemska i Urszula Seredyn – wicedyrektorki szkoły oraz Sylwia Błoch – kierownik kształcenia praktycznego w ZSP nr 1.

Upominki złożyli między innymi na ręce Zarządu Powiatu Tomaszowskiego: Mariusza Węgrzynowskiego – Starosty Powiatu Tomaszowskiego, Leszka Ogórka – Wicestarosty, Elżbiety Łojszczyk, Michała Czechowicza i Marka Kubiaka – członków Zarządu Powiatu, Beaty Zysiak – Skarbnik Powiatu i Beaty Stańczyk – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego.

Współpraca organu prowadzącego ze wszystkimi szkołami i placówkami układa się bardzo dobrze. Wszystkie placówki na bieżąco są dofinansowywane. W najbliższym czasie nastąpi otwarcie nowego Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II, którego koszt wyniesie ponad 20 milionów złotych, z czego 11 milionów to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zakończyła się również termomodernizacja budynku szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Koszt zadania wyniósł 784 399,00 zł. Zadanie to dofinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ostatnim czasie w szkołach prowadzonych przez powiat tomaszowski otwarte zostały cztery ekopracownie. Łączny koszt zadania wyniósł 188 917,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niedawno zakończył się remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Koszt zadania wyniósł 1 112 602,00 zł. Zadanie to dofinansowane zostało z Ministerstwa Sportu.

Najbliższą większą inwestycją jest budowa nowej hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na budowę którego Powiat Tomaszowski pozyskał 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Źródło: Powiat Tomaszowski