wersja testowa serwisu

Szlachetna Paczka poszukuje ochotników do działania na terenie Białej Rawskiej

2021_06_08_cover_grupa_kampania_superw_szp--kopia-1

Szlachetna Paczka to jedno z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. W Szlachetnej Paczce dzięki mądrej pomocy rokrocznie dedykowane wsparcie – w postaci paczek, ale również spotkań i nawiązywanych relacji oraz poczucia, że są dla kogoś ważni – otrzymują tysiące rodzin i osób samotnych. Mądra pomoc trafia do najbardziej potrzebujących w ramach Paczki już od 21 lat. Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 420 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 14 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła 51 milionów złotych.

Aby mądra pomoc mogła trafić do potrzebujących rodzin z Twojej okolicy niezbędne jest zrekrutowanie wolontariuszy do końca września. Wejdź na www.superw.pl, wyślij zgłoszenie i zostań SuperW już dzisiaj!

Wolontariusze Szlachetnej Paczki dzięki swojemu zaangażowaniu przywracają najbardziej potrzebującym nadzieję i godność. Są impulsem do zmiany życia. Razem ze swoim zespołem docierają z pomocą do tych, którzy często są zbyt samotni i bezradni, by poradzić sobie z biedą czy wykluczeniem. Wolontariusze pomagają m. in. samotnym seniorom, żyjącym w skrajnej biedzie oraz doświadczonym przez los i skutki pandemii.

SuperW zbierają historie potrzebujących rodzin, diagnozują ich potrzeby, budują relacje. To dzięki nim darczyńcy mogą przygotować konkretną i dedykowaną pomoc, a rodziny – odzyskać nadzieję na zmianę. SuperW utrzymują z nimi kontakt również po przekazaniu dedykowanej pomocy w trakcie Weekendu Cudów, wspierają i motywują w drodze do wyjścia z trudnej sytuacji. Nad wszystkim czuwają Liderzy Paczki, czyli wolontariusze, którzy koordynują pracę z rodzinami w poszczególnych rejonach programu, zarządzają pracą wolontariuszy, reprezentują Szlachetną Paczkę w rejonie oraz organizują w nim weekend Cudów.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy mieć 16 lat oraz pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Jeżeli natomiast ukończyłeś 18. rok życia, będziesz pełnoprawną Wolontariuszką / Wolontariuszem i opiekunem naszych paczkowych rodzin. Do wolontariatu można zgłosić się poprzez wypełnienie krótkiego formularz na stronie www.superw.pl, następnie odbyć rozmowę z osobą koordynującą projektem oraz przejść wdrożenie w postaci szkolenia online.