Tomaszów Mazowiecki: Miejskie placówki oświatowe z dofinansowaniem na biblioteki szkolne

Tomaszów Mazowiecki: Miejskie placówki oświatowe z dofinansowaniem na biblioteki szkolne
fot. ilustracyjne

Dofinansowanie w wysokości 26 500, 00 zł przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz przedszkolnych, zakup elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, a także realizację działań promujących czytelnictwo otrzymały dwie szkoły podstawowe oraz jedno przedszkole.

Otrzymane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021– 2025" środki Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 oraz Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, wykorzystają m.in. na zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo oraz organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Zadanie zostanie realizowane przy udziale finansowego wkładu własnego miasta w wysokości 6 625, 00 zł.

Celem głównym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021– 2025 jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami program ma tworzyć warunki dla realizacji działań promujących czytelnictwo na poziomie społeczności lokalnych. Celem szczegółowym programu jest wzmocnienie potencjału przedszkoli i szkół poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Istotnym elementem jest wzmacnianie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, które wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki