Tomaszów Mazowiecki: Współczesne wyzwania zarządzania kryzysowego – spotkanie służb

08630242380b50616547a63299651961Przekazanie-Wozu-Strazackiego_web-10_01_2023_07
fot. UM Tomaszów Mazowiecki

Ostatnie lata dla samorządu stanowiły wyzwanie. Pandemia, fala uchodźców i wojna za naszą granicą stworzyły nowe zadania, którym trzeba było stawić czoła. 10 stycznia w Arenie Lodowej odbyło się spotkanie zorganizowane przez prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego z przedstawicielami wszystkich służb: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, kierownictwem szpitala, Jednostką Strzelecką, pracownikami referatów i wydziałów zarządzania kryzysowego i monitoringu na terenie Tomaszowa.

Przed rozpoczęciem konferencji, prezydent przekazał klucze do nowego wozu strażackiego OSP Nagórzyce. Niedawno o taki samochód wzbogaciła się również OSP Tomaszów. Tym samym już wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne w naszym mieście dysponują nowymi samochodami. Dzięki nowemu sprzętowi będą mogły jeszcze skuteczniej pomagać, a działają niezwykle aktywnie. W 2022 roku OSP Białobrzegi łącznie wyjeżdżała do 62 zdarzeń (pożary – 30, miejscowe zagrożenia – 32), OSP Ludwików 50 (pożary – 20, miejscowe zagrożenia – 30), OSP Nagórzyce 16 (pożary – 6. Miejscowe zagrożenia – 10), OSP Tomaszów Mazowiecki 66 zdarzeń (pożary – 20, miejscowe zagrożenia – 46).

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych służb przedstawiali dane podsumowujące ostatni rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w roku 2022 na terenie powiatu tomaszowskiego odnotowała 1544 interwencji: 413 pożarów (w Tomaszowie odnotowano 139 małych pożarów i 5 średnich) i 1031 miejscowych zagrożeń.

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim do najczęściej występujących zagrożeń wynikających z przestępstw na terenie powiatu tomaszowskiego w roku 2022 należały kradzieże i kradzieże z włamaniem – 412, nietrzeźwi kierujący – 238 oraz przestępstwa gospodarcze (415 – wszczęte, 1003 – stwierdzone). Z kolei do najczęściej popełnianych wykroczeń należą m.in. wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 130, bezpieczeństwu osób i mienia – 53, mieniu – 487, obyczajności publicznej – 131, urządzeniom użyteczności publicznej – 28.


Miasto przez ostatnie lata inwestuje w rozbudowę miejskiego monitoringu, do którego bezpośredni dostęp ma policja, jak podkreślano, bardzo to ułatwia ich codzienną pracę. W ostatnim roku przybyło 16 nowych kamer, w tym 10 stałopozycyjnych, 5 obrotowych i 1 do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Łącznie na terenie miasta funkcjonuje dziś 119 kamer, w tym 11 do badania natężenia ruchu.

- Dziś słyszeliśmy, że bardzo dużo dobrego się dzieje w sferze poprawy bezpieczeństwa. Widać, że współpraca nam służy, pojawiają się jednak cały czas nowe potrzeby. Musimy na nie reagować. Bardzo ważne będą inwestycje w zdrowie, co pokazała pandemia, a także zabezpieczenie ciepła i wody. Sytuacja na Ukrainie pokazuje jak ważne są to kwestie. Potrzebna będzie budowa nowych studni. Jedna niebawem powstanie w Starzycach. Spotkanie, ta debata z udziałem służb to dowód na to, że nasze wspólne wysiłki służące poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców są stale podejmowane, rozwijane i usprawniane za co serdecznie dziękuję – mówił Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Przez ostatnie lata towarzyszyły nam gwałtowne zmiany pogodowe. Rekordowej wielkości grad, tzw. powodzie błyskawiczne wywołane nawałnicami, wichury. Niezwykle istotny jest w tym przypadku szybki czas reakcji służb, niezbędna jest trafna prognoza by móc podjąć wcześniej odpowiednie kroki. Miasto pozyskało środki na system monitorowania pogody, specjalna stacja stoi na pl. Kościuszki. Jest ona elementem Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Tomaszowa Mazowieckiego. Wybudowano również wodowskazy i automatyczne telemetryczne stacje hydrologiczne w czterech lokalizacjach.

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki