wersja testowa serwisu

Trwa budowa nowego ujęcia wody w Turobowie

czern

W dniu dzisiejszym rozpoczęto realizację kolejnej inwestycji, tym razem w Turobowie. Istniejąca tam stacja powstała w 1992 roku i była już niewydajna. W ubiegłym roku nasz samorząd wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o wsparcie finansowe na budowę nowego ujęcia. W grudniu 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 1 550 000 zł. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 041 556 zł. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa stacja wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi, odstojnikiem wód popłucznych oraz towarzyszącą infrastrukturą.

Stacja w Turobowie zaopatruje w wodę 472 gospodarstwa domowe: w Podkonicach Miejskich, Podkońskiej Woli, Podkonicach Dużych, Zubkach Małych, Zubkach Dużych, Tu­robowie, Wólce Jagielczyńskiej i Stanisławowie Lipskim.

Realizacja inwestycji zapewni ulepszenie zaopatrzenia w wodę (ilość, jakość i ciśnienie), umożliwi przyłączenie do sieci wodociągowej nowo wybudowanych gospodarstw, a w przypadku awarii innej stacji pozwoli na dostawę wody na teren objęty awarią (m.in. zabezpieczenie strefy przemysłowej w Podkonicach Dużych).

Prace planuje się zakończyć we wrześniu br.

Źródło: Gmina Czerniewice