wersja testowa serwisu

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów

54
fot. Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

Przebudowa drogi gminnej nr 116457E – ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów realizowana jest w ramach programu rządowego – Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 rok. Wartość całkowita projektu wynosi 693 266,16 zł, a dofinansowanie z FDS 346 632,00 zł.

Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa w ramach, którego wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni oraz wjazdy do posesji. Pobocza drogi oraz wjazdy do przyległych pól będą utwardzone, a istniejące rowy przydrożne zostaną udrożnione. 

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, jak również osób korzystających z drogi incydentalnie.

źródło: UG Tomaszów Mazowiecki