Ustępujący wójt Franciszek Szmigiel pożegnał się z pracownikami

pozegnanie-4
fot. Gmina Tomaszów Mazowiecki

W dniu 25 kwietnia w holu Urzędu Gminy, Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy spotkał się z pracownikami: Urzędu Gminy, Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 

Po 13 latach pełnienia funkcji Wójta Gminy i 30 latach pracy społecznej i zawodowej na rzecz samorządu, przyszedł czas na podziękowania za wieloletnią współpracę. W imieniu zgromadzonych pracowników życzenia i kwiaty złożyli: Sławomir Bernacki – Z-ca Wójta gminy i jednocześnie Wójt elekt, Przemysław Sepkowski – Sekretarz gminy oraz Aneta Maciążek – Skarbnik gminy.

Na spotkanie przybyli również Dyrektorzy szkół gminnych, a w ich imieniu i pracowników oświaty za wieloletnią pomoc i wsparcie dziękowała pani Iwona Woskowicz.

Franciszek Szmigiel dziękując wszystkim za współpracę, podkreślił, że to co udało się osiągnąć przez te wszystkie lata to efekt dobrej współpracy samorządowców i choć czasem nie było łatwo, to udało się zrealizować wiele celów i zadań, dzięki którym gmina stała się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, odpoczynku, rekreacji i inwestowania.

Wszyscy obecni, życzyli Wójtowi Franciszkowi dużo zdrowia i długich lat odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Ustępujący Wójt, życzył Sławomirowi Bernackiemu – Wójtowi elektowi, dobrej współpracy z pracownikami, radnymi, mieszkańcami i realizacji wyznaczonych celów dla dobra naszej „Małej Ojczyzny".

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki