W Smardzewicach trwa zagospodarowanie terenu nad Zalewem Sulejowskim. Odebrano pierwszy etap prac

20221228_112859
fot. UG Tomaszów Mazowiecki

Odebrano pierwszy etap prac przy realizacji inwestycji pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki).

Inwestycja obejmuje wykonanie obiektu turystyczno-rekreacyjnego oraz ciągu drogowego nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren rekreacyjny obejmujący: obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, plaże i tereny zielone oraz zostanie rozbudowana ulica Klonowa.

Równolegle prowadzone są prace przez PGW Wody Polskie mające na celu zagospodarowanie terenu na cele turystyczne oraz rewitalizację molo pod kątem aktywacji usług turystycznych. Łączna wartość inwestycji wyniesie 23.890.000,00 złotych. Po stronie gminy Tomaszów Mazowiecki wartość zadania opiewa na kwotę 16 mln zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. i potrwa rok. Grudniowym odbiorem zostało objętych ok. 25 % zakresu rzeczowego zadania. Były to głównie przygotowawcze, ziemne i montażowe zarówno przy terenie rekreacyjnym jak i przy rozbudowie ul. Klonowej. Postawiony został również pierwszy z budynków administracyjno-sanitarnych (stan surowy).

Zagospodarowanie terenu turystyczno-rekreacyjnego nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach wraz z rozbudową ul. Klonowej w Smardzewicach to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców całego powiatu tomaszowskiego, a także turystów korzystających z walorów Zalewu Sulejowskiego.

źródło: UG Tomaszów Mazowiecki