wersja testowa serwisu

Za nami spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

0649faef9f2ef36435046e84c0c11c28

Na Zamku Kazimierzowskim w Inowłodzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Małgorzatą Sibińską, dyrektor Departamentu oraz Michałem Kosmowskim, naczelnikiem Wydziału Wdrażania tegoż Departamentu.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej problemów z wdrażaniem przez LGD lokalnej strategii rozwoju oraz podzielenia się informacjami i opiniami na temat zasad funkcjonowania programu LEADER w nowym okresie programowania. W spotkaniu oprócz licznie zebranych gości udział wzięli m.in. Bronisław Helman prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy oraz Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Gminę Opoczno reprezentował również Jerzy Wijata wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy.