Zakończyły się prace związane z przebudową drogi powiatowej Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz

IMG_20231026_130207
fot. Gmina Tomaszów Mazowiecki

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi o długości 750 m i szerokości jezdni 5,5m w centrum miejscowości Chorzęcin. Jest to droga powiatowa, dlatego w celu umożliwienia realizacji inwestycji przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, konieczne było jej przejęcie w zarządzanie od Powiatu Tomaszowskiego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie warstwy ścieranej i wyrównawczej, przebudowę zjazdów indywidualnych, wykonanie utwardzonych poboczy (kruszywem i kostką betonową), budowę chodnika z kostki betonowej w obrębie peronów przystankowych i dojść do nich, odmulenie rowów, umocnienie skarp, oznakowanie poziome i pionowe, regulację studzienek.

Wartość robót budowalnych wyniosła 1.998.792,07 zł, z czego 218.440,00 zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" oraz 380.000,00 zł z budżetu Powiatu Tomaszowskiego.

Wykonawcą była firma „Eurobruk" Sp. z o.o. Jarosław Marusik z Bukowa.

Źródło: Gmina Tomaszów Mazowiecki