wersja testowa serwisu

Zwiedzanie zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ponownie możliwe

Zrzut-ekranu-2020-07-06-o-10.29.22
fot. Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Od 1 lipca Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu został ponownie otwarty dla zwiedzających na następujących zasadach:

1. Zwiedzanie Zamku odbywa się według harmonogramu:
• wtorek – piątek w godz. 10:00 – 16:00 (przerwa techniczna: 11:30 – 12:00 i 14:00 – 14:30)
• sobota – niedziela 11:00 – 17:00 (przerwa techniczna 12:30 – 13:00, 14:30 – 15:00)
2. Dla zwiedzających dostępny jest dziedziniec Zamkowy oraz baszta z tarasem widokowym.
3. Do odwołania zwiedzanie Zamku Kazimierza Wielkiego może odbywać się wyłącznie jako zwiedzanie indywidualne (nie dotyczy rodzin).
4. Na dziedzińcu zamkowym może przebywać maksymalnie 30 osób, natomiast
w baszcie zamkowej maksymalnie 10 osób.
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji rąk udostępnionym płynem przy wejściu.
6. Należy zachować co najmniej dwumetrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
7. Zamek nie świadczy usług przewodnickich do odwołania.
8. Do odwołania brak dostępu do toalety.