wersja testowa serwisu

Wola Krzysztoporska: Docieplają gminne budynki. Prace pochłoną 1,5 miliona złotych!

Wola Krzysztoporska: Docieplają gminne budynki. Prace pochłoną 1,5 miliona złotych!
UG Wola Krzysztoporska

Trwają prace przy termomodernizacji budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Prace prowadzone są obecnie przy trzech gminnych nieruchomościach: Domu Ludowym w Jeżowie, który jest jednocześnie strażnicą OSP i dwa budynki wielorodzinne w Parzniewicach i Gomulinie. Warto dodać, że to projekt wsparty środkami unijnymi.

W Gomulinie latem rozpoczęły się prace przy docieplaniu elewacji budynku i dachu. Prowadzone są też prace remontowe w kotłowni. W Parzniewicach także trwa ocieplanie ścian.

- Przypomnijmy, że wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska" otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: Termomodernizacja budynków). Realizacja inwestycji rozłożona jest na dwa lata 2020 – 2021. Po przeprowadzonym przetargu jej całkowity koszt wyceniono na 1.423.188 zł (Gomulin – 406.761 zł; Jeżów – 489.171 zł; Parzniewice – 527.256 zł), a wsparcie środkami unijnymi wyniesie 823.263,65 zł - informują pracownicy Urzędu Gminy.

Co ważne – w modernizowanych budynkach nie tylko zostaną ocieplone ściany, ale wykorzystywane będą też odnawialne źródła energii. Zamontowane zostaną nowe piece CO wykorzystujące biomasę – pellet. W budynkach wielorodzinnych w Gomulinie i Parzniewicach pojawią się kolektory słoneczne.