wersja testowa serwisu

Za nami XXV sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Zrzut-ekranu-2020-09-25-o-12.59.07

W piątek 25 września odbyła się XXV sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiczną obrady odbywały się zdalnie.

Retransmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=Odr5HwMwtAo&feature=youtu.be

Podjęto uchwały dotyczące:

- zmian Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr XIV/78/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2020 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

- wyrażenia zgody na podpisanie wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania w ramach projektu pn. Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław — Tczew LCS Zduńska Wola Karsznice pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Zduńska Wola a Powiatem Zduńskowolskim

- zmian Uchwały Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego;

- zmian Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.


Ponadto radni przyjęli:

- informację z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli za 2019 r.;

- raport i opinię z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.o.o w Zduńskiej Woli wraz z wynikiem finansowym oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.o.o. w Zduńskiej Woli;

- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

- informację o działaniach podjętych przez samorządy terytorialne powiatu zduńskowolskiego w celu ograniczenia smogu i efektu cieplarnianego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli